# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Magasin Sv. Sv. top. Närke Hemlån Tillgänglig
2. Carolina Specialsamlingar Sv. Rar. 10:699 Specialläsesalslån Specialläsesalslån