# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. BMC-biblioteket Kurs Polit, max 1 dag Hemlån Tillgänglig
2. BMC-biblioteket Kurs Polit Kursbokslån Utlånad Vid kö krävs lånet in: 2019-11-29
3. BMC-biblioteket Kurs Polit Kursbokslån Utlånad Vid kö krävs lånet in: 2019-11-25
4. BMC-biblioteket Kurs Polit Kursbokslån Utlånad Vid kö krävs lånet in: 2019-11-21
5. BMC-biblioteket 610.73072 Polit Kursbokslån Fn ej tillgänglig Vid kö krävs lånet in: 2019-02-26