# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
2. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
3. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
4. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
5. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
6. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
7. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
8. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
9. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
10. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
11. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
12. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
13. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
14. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
15. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
16. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
17. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
18. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
19. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
20. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
21. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
22. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
23. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
24. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
25. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
26. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
27. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
28. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
29. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
30. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
31. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
32. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
33. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
34. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
35. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
36. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
37. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
38. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
39. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
40. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
41. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
42. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
43. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
44. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
45. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
46. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
47. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
48. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
49. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
50. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
51. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
52. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
53. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
54. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
55. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
56. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
57. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
58. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
59. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
60. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
61. Carolina Rediviva Ref Lmib Utlånas ej
62. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
63. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
64. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
65. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
66. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
67. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
68. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
69. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
70. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
71. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
72. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
73. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
74. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
75. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
76. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
77. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
78. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
79. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
80. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
81. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
82. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
83. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
84. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
85. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
86. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
87. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
88. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
89. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
90. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
91. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
92. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
93. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
94. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
95. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
96. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
97. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
98. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
99. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
100. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
101. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
102. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
103. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
104. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
105. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
106. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
107. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
108. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
109. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
110. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej
111. Carolina Rediviva Ref Lmib [Allgemeines] Utlånas ej