# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Ångdomen: doktorsavhandlingar nr 2000-9566 Trita-diss. 4610 14 dagar Available
2. Södra galleriet 388 Lundin 14 dagar Available
3. Arkaden Allm teknik Ö11898 Trita-HOT. 2058 14 dagar Available