# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Slutet magasin: Vänligen reservera Elektr Data Ö13856 Trita-EE. 2006:001 14 dagar Available
2. Ångdomen: doktorsavhandlingar nr 2000-9566 Trita-diss. 4167 14 dagar Available