# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Bellevue:Vuxen Romaner & noveller Roman DUE 20-04-14
2. Bellevue:Vuxen Romaner & noveller Roman DUE 20-04-08
3. Bunkeflo:Vuxen Roman DUE 20-04-27
4. Husie:Vuxen Sknlitteratur Roman DUE 20-04-09
5. Husie:Vuxen Sknlitteratur Roman DUE 20-04-17
6. Limhamn:Vuxen Sknlitteratur Roman DUE 20-04-16
7. Limhamn:Vuxen Sknlitteratur Roman DUE 20-04-07
8. Lindngen:Vuxen Roman ON HOLDSHELF
9. Masten 2:Vuxen Roman DUE 20-04-27
10. Oxie:Vuxen Roman DUE 20-04-14
11. Rosengrd:Vuxen Roman CHECK SHELF
12. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & Noveller L- Roman DUE 20-04-29
13. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & Noveller L- Roman DUE 20-03-26
14. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & Noveller L- Roman DUE 20-04-09
15. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & Noveller L- Roman ON HOLDSHELF
16. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & Noveller L- Roman ON HOLDSHELF
17. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & Noveller L- Roman DUE 20-04-21
18. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & Noveller L- Roman DUE 20-04-16
19. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & Noveller L- Roman DUE 20-04-06
20. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & Noveller L- Roman DUE 20-04-09
21. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Senaste nytt Roman DUE 20-03-17
22. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Senaste nytt Roman DUE 20-04-20
23. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Senaste nytt Roman CHECK SHELF
24. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Senaste nytt Roman DUE 20-04-14
25. Tygelsj:Vuxen Romaner & noveller Roman DUE 20-05-05