# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Bellevue:Vuxen Romaner & noveller Roman DUE 19-12-18
2. Bunkeflo:Vuxen Roman CHECK SHELF
3. Husie:Vuxen Sknlitteratur Roman CHECK SHELF
4. Limhamn:Vuxen Sknlitteratur Roman DUE 19-12-30
5. Lindngen:Vuxen Roman CHECK SHELF
6. Masten 2:Vuxen Roman CHECK SHELF
7. Oxie:Vuxen Roman CHECK SHELF
8. Rosengrd:Vuxen Roman CHECK SHELF
9. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & noveller Roman DUE 19-12-27
10. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & noveller Roman CHECK SHELF
11. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & noveller Roman DUE 20-01-07
12. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & noveller Roman CHECK SHELF
13. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & noveller Hce ON HOLDSHELF
14. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & noveller Roman CHECK SHELF
15. Stadsbibl:Magasin 4 Roman CHECK SHELF
16. Stadsbibl:Magasin 4 Roman CHECK SHELF
17. Stadsbibl:Magasin 4 Roman CHECK SHELF
18. Stadsbibl:Uppskande Krim. Roman DUE 20-01-06