# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Bellevue:Vuxen Romaner & noveller Roman CHECK SHELF
2. Bunkeflo:Vuxen Roman DUE 20-07-10
3. Husie:Vuxen Sknlitteratur Roman DUE 20-07-23
4. Kirseberg:Vuxen Roman DUE 20-07-21
5. Limhamn:Vuxen Sknlitteratur Roman CHECK SHELF
6. Oxie:Vuxen Roman DUE 20-07-27
7. Rosengrd:Vuxen Romaner & Noveller Roman IN TRANSIT
8. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & Noveller A-K Roman DUE 20-08-03
9. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & Noveller A-K Roman DUE 20-07-27
10. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & Noveller A-K Roman DUE 20-07-31
11. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & Noveller A-K Roman DUE 20-08-03
12. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & Noveller A-K Roman DUE 20-07-27
13. Tygelsj:Vuxen Romaner & noveller Roman CHECK SHELF