# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Bellevue:Vuxen Romaner & noveller Roman DUE 19-12-10
2. Husie:Vuxen Sknlitteratur Roman CHECK SHELF
3. Limhamn:Vuxen Sknlitteratur Roman DUE 19-12-03
4. Lindngen:Vuxen Roman CHECK SHELF
5. Oxie:Vuxen Roman CHECK SHELF
6. Rosengrd:Vuxen Roman DUE 19-12-11
7. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & noveller Roman DUE 19-11-25
8. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & noveller Roman DUE 19-11-25
9. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & noveller Roman DUE 19-11-19
10. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & noveller Roman DUE 19-12-03
11. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & noveller Roman ON HOLDSHELF