# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Bellevue:Vuxen Romaner & noveller Roman DUE 20-02-06
2. Husie:Vuxen Sknlitteratur Roman CHECK SHELF
3. Limhamn:Vuxen Sknlitteratur Roman IN TRANSIT
4. Lindngen:Vuxen Roman DUE 20-01-31
5. Oxie:Vuxen Roman CHECK SHELF
6. Rosengrd:Vuxen Roman DUE 20-02-06
7. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & noveller Roman DUE 20-02-17
8. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & noveller Roman DUE 20-02-14
9. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & noveller Roman DUE 20-01-31
10. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & noveller Roman DUE 20-02-11
11. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & noveller Roman ON HOLDSHELF