# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Bellevue:Vuxen Romaner & noveller Roman DUE 19-12-27
2. Husie:Vuxen Sknlitteratur Roman CHECK SHELF
3. Limhamn:Vuxen Sknlitteratur Roman CHECK SHELF
4. Rosengrd:Vuxen Roman CHECK SHELF
5. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & noveller Roman DUE 20-01-02
6. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & noveller Roman CHECK SHELF
7. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & noveller Roman DUE 19-12-27
8. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & noveller Roman CHECK SHELF
9. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & noveller Roman CHECK SHELF