# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Bellevue:Vuxen Romaner & noveller Roman CHECK SHELF
2. Husie:Vuxen Sknlitteratur Roman DUE 19-12-27
3. Kirseberg:Vuxen Roman CHECK SHELF
4. Limhamn:Vuxen Sknlitteratur Roman CHECK SHELF
5. Lindngen:Vuxen Roman CHECK SHELF
6. Oxie:Vuxen Roman CHECK SHELF
7. Rosengrd:Vuxen Roman CHECK SHELF
8. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & noveller Roman DUE 19-12-30
9. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & noveller Roman DUE 19-12-27
10. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & noveller Roman CHECK SHELF
11. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & noveller Roman DUE 19-12-27
12. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & noveller Roman DUE 19-11-25
13. Tygelsj:Vuxen Romaner & noveller Roman CHECK SHELF