# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Bellevue:Vuxen Romaner & noveller Roman CHECK SHELF
2. Bellevue:Vuxen Romaner & noveller Roman CHECK SHELF
3. Bunkeflo:Vuxen Roman DUE 20-07-31
4. Husie:Vuxen Sknlitteratur Roman CHECK SHELF
5. Husie:Vuxen Sknlitteratur Roman DUE 20-07-14
6. Kirseberg:Vuxen Roman DUE 20-07-13
7. Limhamn:Vuxen Sknlitteratur Roman CHECK SHELF
8. Lindngen:Vuxen Roman DUE 20-07-22
9. Lindngen:Vuxen Roman CHECK SHELF
10. Masten 2:Vuxen Roman CHECK SHELF
11. Oxie:Vuxen Roman CHECK SHELF
12. Oxie:Vuxen Roman CHECK SHELF
13. Rosengrd:Vuxen Romaner & Noveller Roman CHECK SHELF
14. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & Noveller A-K Roman DUE 20-07-20
15. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & Noveller A-K Roman DUE 20-08-03
16. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & Noveller A-K Roman DUE 20-07-27
17. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & Noveller A-K Roman DUE 20-07-28
18. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & Noveller A-K Roman DUE 20-07-20
19. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & Noveller A-K Roman CHECK SHELF
20. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & Noveller A-K Roman DUE 20-07-27
21. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & Noveller A-K Roman DUE 20-07-27
22. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & Noveller A-K Roman DUE 20-07-13
23. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & Noveller A-K Roman DUE 20-07-27
24. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & Noveller A-K Roman CHECK SHELF
25. Stadsbibl:Ljusets kalender vn 2 Romaner & Noveller A-K Roman DUE 20-07-31
26. Tygelsj:Vuxen Romaner & noveller Roman CHECK SHELF