# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Medicinska fakultetens bibliotek HSC Vp BAHTSEVANI Hemlån Tillgänglig
2. Medicinska fakultetens bibliotek HSC Vp BAHTSEVANI Hemlån Tillgänglig