# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Juridiska fakultetens bibliotek Rättshist. Civilr. Fastighetsr. Hemlån Tillgänglig