# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Juridiska fakultetens biblioteket Rättshist. Civilr. Fastighetsr. Hemlån Tillgänglig