# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Universitetsbiblioteket Bibliogr Sällsk [Biblioteksför., Sv.] -S =Handböcker Hemlån Tillgänglig
2. Universitetsbiblioteket Bibliogr Bibliot-vet (Br) Hemlån Förkommen