# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Magasin Kc SVENSKA Översikts- och registerband. 28 dagar Inne
2. Magasin Kc SVENSKA Del 12: De senaste årtiondena. 28 dagar Inne
3. Magasin Kc SVENSKA Del 11: Det nya århundradet. 28 dagar Inne
4. Magasin Kc SVENSKA Del 10: Kring sekelskiftet. 28 dagar Inne
5. Magasin Kc SVENSKA Del 9: Vid 1800-talets mitt. 28 dagar Inne
6. Magasin Kc SVENSKA Del 8: Karl Johans-tiden. 28 dagar Inne
7. Magasin Kc SVENSKA Del 7: Den gustavianska kulturen. 28 dagar Inne
8. Magasin Kc SVENSKA Del 6: Frihetstidens kultur. 28 dagar Inne
9. Magasin Kc SVENSKA Del 5: Den karolinska tiden. 28 dagar Inne
10. Magasin Kc SVENSKA Del 4: Den yngre vasatiden. 28 dagar Inne
11. Magasin Kc SVENSKA Del 3: Den äldre vasatiden. 28 dagar Inne
12. Magasin Kc SVENSKA Del 2: Den medeltida kulturen. 28 dagar Inne
13. Magasin Kc SVENSKA Del 1: Sveriges förhistoriska bebyggelse. 28 dagar Inne