# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Frescatibiblioteket, Övre plan, OFF TR BETÄNKANDEN Emigrationsutredningen Utlånas Ej Tillgänglig
2. Frescatibiblioteket, Övre plan, Kv-c Emigrationsutredningen Hemlån 28 dagar Tillgänglig
3. Frescatibiblioteket Magasin mat/nat Geogr. Sv. Acta Stockholm Emigrationsutredningen. Bil. 11 MAG Hemlån Tillgänglig
4. Geobiblioteket Geomag 366/Bil.11 Hemlån 28 dagar Tillgänglig
5. Frescatibiblioteket Magasin HUM 2.623 MAG Hemlån Tillgänglig