# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Frescatibiblioteket Magasin mat/nat. Måste beställas. RAR Linneana 8.o Raritet (utlånas ej) Tillgänglig
2. Frescatibiblioteket Magasin mat/nat. Måste beställas. RAR Linné Systema naturae (översättningar) Raritet (utlånas ej) Tillgänglig
3. Frescatibiblioteket Magasin mat/nat. Måste beställas. RAR Linné Systema naturae (översättningar) Raritet (utlånas ej) Tillgänglig