# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2019-11-25
2. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2019-12-03
3. Biomedicinska biblioteket Kursbok Utlånas ej Tillgänglig
4. Biomedicinska biblioteket Kursbok Utlånas ej Tillgänglig
5. Samhällsvetenskapliga biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2019-12-04
6. Samhällsvetenskapliga biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2019-12-02
7. Samhällsvetenskapliga biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2019-11-22
8. Samhällsvetenskapliga biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2019-12-02
9. Samhällsvetenskapliga biblioteket Kursbok Ref Utlånas ej Tillgänglig
10. Samhällsvetenskapliga biblioteket Kursbok Ref Utlånas ej Tillgänglig
11. Humanistiska biblioteket Kursbok Utlånas ej Tillgänglig
12. Humanistiska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2019-12-06
13. Humanistiska biblioteket ku Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2019-12-06
14. Humanistiska biblioteket 000 19/84 Hemlån Utlånad Åter: 2019-12-13
15. Pedagogiska biblioteket Kursbok Ref Utlånas ej Tillgänglig
16. Pedagogiska biblioteket Kursbok Ref Utlånas ej Tillgänglig
17. Pedagogiska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
18. Pedagogiska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2019-12-04
19. Pedagogiska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2019-12-05
20. Pedagogiska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2019-11-27
21. Pedagogiska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2019-12-04
22. Hälsovetarbackens bibliotek Kursbok Utlånas ej Tillgänglig