# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2020-07-27
2. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
3. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
4. Biomedicinska biblioteket Kursbok Utlånas ej Tillgänglig
5. Biomedicinska biblioteket Kursbok Utlånas ej Tillgänglig
6. Samhällsvetenskapliga biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
7. Samhällsvetenskapliga biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
8. Samhällsvetenskapliga biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2020-07-20
9. Samhällsvetenskapliga biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
10. Samhällsvetenskapliga biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
11. Samhällsvetenskapliga biblioteket Kursbok Ref Utlånas ej Tillgänglig
12. Samhällsvetenskapliga biblioteket Kursbok Ref Utlånas ej Tillgänglig
13. Humanistiska biblioteket Kursbok Utlånas ej Tillgänglig
14. Humanistiska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
15. Humanistiska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
16. Humanistiska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
17. Humanistiska biblioteket 000 19/84 Hemlån Tillgänglig
18. Pedagogiska biblioteket Kursbok Ref Utlånas ej Tillgänglig
19. Pedagogiska biblioteket Kursbok Ref Utlånas ej Tillgänglig
20. Pedagogiska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
21. Pedagogiska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2020-07-22
22. Pedagogiska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
23. Pedagogiska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2020-07-27
24. Pedagogiska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
25. Hälsovetarbackens bibliotek Kursbok Utlånas ej Tillgänglig
26. Hälsovetarbackens bibliotek Kursbok Utlånas ej Tillgänglig