# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Biomedicinska biblioteket Social Sciences 14.4 Hemlån Utlånad Åter: 2019-12-18
2. Biomedicinska biblioteket Social Sciences 14.4 Hemlån Under transport
3. Samhällsvetenskapliga biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2019-12-17
4. Samhällsvetenskapliga biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
5. Samhällsvetenskapliga biblioteket Kursbok Ref Utlånas ej Tillgänglig
6. Humanistiska biblioteket Kursbok Utlånas ej Tillgänglig
7. Humanistiska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2019-12-16
8. Humanistiska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
9. Humanistiska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2019-12-16
10. Humanistiska biblioteket ÖM Kvinn Ohj 03/73 Hemlån Utlånad Åter: 2020-01-07
11. Humanistiska biblioteket ÖM Kvinn Ohj 06/51 Hemlån Utlånad Åter: 2020-01-07
12. Pedagogiska biblioteket Kursbok Ref Utlånas ej Tillgänglig
13. Pedagogiska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2019-12-16
14. Pedagogiska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2019-12-16
15. Konstbiblioteket Gender HIR Hemlån Tillgänglig
16. Hälsovetarbackens bibliotek Social Sciences Hir Utlånas ej Tillgänglig