# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Biomedicinska biblioteket Social Sciences 14.4 Hemlån Utlånad Åter: 2020-02-20
2. Biomedicinska biblioteket Social Sciences 14.4 Hemlån Utlånad Åter: 2020-02-27
3. Samhällsvetenskapliga biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2020-02-12
4. Samhällsvetenskapliga biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
5. Samhällsvetenskapliga biblioteket Kursbok Ref Utlånas ej Tillgänglig
6. Humanistiska biblioteket Kursbok Utlånas ej Tillgänglig
7. Humanistiska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
8. Humanistiska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
9. Humanistiska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
10. Humanistiska biblioteket ÖM Kvinn Ohj 03/73 Hemlån Utlånad Åter: 2020-02-04
11. Humanistiska biblioteket ÖM Kvinn Ohj 06/51 Hemlån Utlånad Åter: 2020-02-11
12. Pedagogiska biblioteket Kursbok Ref Utlånas ej Tillgänglig
13. Pedagogiska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2020-02-12
14. Pedagogiska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
15. Konstbiblioteket Gender HIR Hemlån Tillgänglig
16. Hälsovetarbackens bibliotek Social Sciences Hir Utlånas ej Tillgänglig