# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Biomedicinska biblioteket Philosophy 11.6 Hemlån Tillgänglig
2. Biomedicinska biblioteket Philosophy 11.6 Hemlån Tillgänglig
3. Hälsovetarbackens bibliotek Philosophy Häl Utlånas ej Tillgänglig