# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Humanistiska biblioteket Fc 1109 Ej hemlån Tillgänglig
2. Ekonomiska biblioteket PLAN 3 Ref Fc Utlånas ej Tillgänglig
3. Ekonomiska biblioteket 120 847 Hemlån Tillgänglig
4. Studietorget Hälsovetarbacken Ordbok Svenska Utlånas ej Tillgänglig