# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Reserverad
2. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2019-12-04
3. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Reserverad
4. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Reserverad
5. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2019-11-25
6. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2019-11-28
7. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2019-12-04
8. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Reserverad
9. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Reserverad
10. Biomedicinska biblioteket Kursbok Utlånas ej Tillgänglig
11. Biomedicinska biblioteket Kursbok Utlånas ej Tillgänglig
12. Biomedicinska biblioteket Kursbok Utlånas ej Tillgänglig
13. Hälsovetarbackens bibliotek Kursbok Utlånas ej Tillgänglig
14. Hälsovetarbackens bibliotek Kursbok Utlånas ej Tillgänglig