# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2020-07-20
2. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2020-07-20
3. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
4. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
5. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
6. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
7. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
8. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
9. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2020-07-20
10. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
11. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
12. Biomedicinska biblioteket Kursbok Utlånas ej Tillgänglig
13. Biomedicinska biblioteket Kursbok Utlånas ej Tillgänglig
14. Biomedicinska biblioteket Kursbok Utlånas ej Tillgänglig
15. Hälsovetarbackens bibliotek Kursbok Utlånas ej Tillgänglig
16. Hälsovetarbackens bibliotek Kursbok Utlånas ej Tillgänglig
17. Hälsovetarbackens bibliotek Kursbok Utlånas ej Tillgänglig