# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Biomedicinska biblioteket Occupational Therapy 17.3 Hemlån Tillgänglig
2. Hälsovetarbackens bibliotek Occupational Therapy Kie Utlånas ej Tillgänglig