# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2019-10-21
2. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2019-10-28
3. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2019-10-28
4. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2019-10-21
5. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2019-10-28
6. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
7. Biomedicinska biblioteket Kursbok Utlånas ej Tillgänglig
8. Biomedicinska biblioteket Kursbok Utlånas ej Tillgänglig
9. Hälsovetarbackens bibliotek Kursbok Utlånas ej Tillgänglig