# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Biomedicinska biblioteket diss 11.96 Hemlån Tillgänglig
2. Studietorget Hälsovetarbacken Neurology Pen Utlånas ej Tillgänglig