# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Biomedicinska biblioteket Social Sciences 14.4 Hemlån Tillgänglig
2. Biomedicinska biblioteket Social Sciences 14.4 Hemlån Tillgänglig
3. Samhällsvetenskapliga biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2020-07-20
4. Samhällsvetenskapliga biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2020-07-20
5. Samhällsvetenskapliga biblioteket Kursbok Ref Utlånas ej Tillgänglig
6. Humanistiska biblioteket Kursbok Utlånas ej Tillgänglig
7. Humanistiska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
8. Humanistiska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2020-07-27
9. Humanistiska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
10. Humanistiska biblioteket ÖM Kvinn Ohj 03/73 Hemlån Utlånad Åter: 2020-07-21
11. Humanistiska biblioteket ÖM Kvinn Ohj 06/51 Hemlån Utlånad Åter: 2020-07-23
12. Pedagogiska biblioteket Kursbok Ref Utlånas ej Tillgänglig
13. Pedagogiska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
14. Pedagogiska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
15. Konstbiblioteket Gender HIR Hemlån Utlånad Åter: 2020-08-10
16. Hälsovetarbackens bibliotek Social Sciences Hir Utlånas ej Tillgänglig