# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Bergsjn Barn/Unga Pekbcker Hcf Bilderbok Barn/Unga DUE 20-02-03
2. Guldheden Barn/Unga Bilderbcker Hcf Bilderbok Barn/Unga DUE 20-02-10
3. Hrlanda Barn/Unga Pekbcker Hcf Bilderbok Barn/Unga DUE 20-02-18
4. Lundby Barn/Unga Pekbcker Hcf Bilderbok Barn/Unga DUE 20-02-20
5. Lundby Barn/Unga Pekbcker Hcf Bilderbok Barn/Unga DUE 20-01-24
6. Stadsbiblioteket Entrplan Barn Bilderbcker Hcf Bilderbok Barn/Unga DUE 20-01-23
7. Tuve Barn/Unga Pekbcker Hcf Bilderbok Barn/Unga CHECK SHELF