# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Kyrkbyn Hlsa Vef CHECK SHELF
2. lvstranden Vef CHECK SHELF
3. lvstranden Vef DUE 18-12-27
4. Majorna Facklitteratur Vef CHECK SHELF
5. Stadsbiblioteket Plan 2 Bryggan Hlsohylla Vef DUE 18-12-17
6. Stadsbiblioteket Plan 2 Bryggan Hlsohylla Vef CHECK SHELF
7. Stadsbiblioteket Plan 2 Medicin/Psykologi Vef CHECK SHELF