# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. 300 m2 Barn/Unga Brja lsa 6-9 r Hcf Barn/Unga DUE 20-04-14
2. Askim Barn/Unga Brja lsa 6-9 r Hcf Barn/Unga DUE 20-04-17
3. Guldheden Barn/Unga Brja lsa 6-9 r Hcf Barn/Unga PROCESSING
4. Hgsbo Barn/Unga Brja lsa 6-9 r Hcf Barn/Unga DUE 20-02-03 BILLED
5. Hgsbo Barn/Unga Brja lsa 6-9 r Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
6. Hgsbo Barn/Unga Brja lsa 6-9 r Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
7. Hrlanda Barn/Unga Brja lsa 6-9 r Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
8. Hrlanda Barn/Unga Brja lsa 6-9 r Hcf Barn/Unga DUE 20-03-13
9. Hrlanda Barn/Unga Brja lsa 6-9 r Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
10. Hrlanda Barn/Unga Brja lsa 6-9 r Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
11. Hrlanda Barn/Unga Brja lsa 6-9 r Hcf Barn/Unga DUE 20-04-14
12. Hrlanda Barn/Unga Brja lsa 6-9 r Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
13. Hrlanda Barn/Unga Brja lsa 6-9 r Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
14. Krra Barn/Unga Brja lsa 6-9 r Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
15. Linnstaden Barn/Unga Brja lsa 6-9 r Hcf Barn/Unga DUE 20-04-22
16. Linnstadens Barn/Ungdom Hcf Barn/Unga DUE 20-04-14
17. lvstranden Barn/Ungdom Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
18. Majorna Barn/Unga Kapitelbcker 6-9 r Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
19. Skolbibl.centr. Lttlst Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
20. Skolbibl.centr. Lttlst Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
21. Skolbibl.centr. Lttlst Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
22. Skolbibl.centr. Lttlst Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
23. Skolbibl.centr. Lttlst Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
24. Skolbibl.centr. Lttlst Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
25. Skolbibl.centr. Lttlst Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
26. Skolbibl.centr. Lttlst Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
27. Skolbibl.centr. Lttlst Hcf Barn/Unga MISSING
28. Skolbibl.centr. Lttlst Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
29. Skolbibl.centr. Lttlst Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
30. Skolbibl.centr. Lttlst Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
31. Skolbibl.centr. Lttlst Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
32. Skolbibl.centr. Lttlst Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
33. Skolbibl.centr. Lttlst Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
34. Skolbibl.centr. Lttlst Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
35. Skolbibl.centr. Lttlst Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
36. Skolbibl.centr. Lttlst Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
37. Skolbibl.centr. Lttlst Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
38. Skolbibl.centr. Lttlst Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
39. Skolbibl.centr. Lttlst Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
40. Skolbibl.centr. Lttlst Hcf Barn/Unga DUE 20-05-04
41. Skolbibl.centr. Lttlst Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
42. Skolbibl.centr. Lttlst Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
43. Skolbibl.centr. Lttlst Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
44. Skolbibl.centr. Lttlst Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
45. Skolbibl.centr. Lttlst Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
46. Skolbibl.centr. Lttlst Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
47. Skolbibl.centr. Lttlst Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
48. Skolbibl.centr. Lttlst Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
49. Stadsbiblioteket Entrplan Lttlst 6-9 r Hcf Barn/Unga DUE 20-04-07
50. Torslanda Barn/Unga Brja lsa 6-9 r Hcf Barn/Unga IN TRANSIT
51. Torslanda Barn/Unga Brja lsa 6-9 r Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
52. Torslanda Barn/Unga Brja lsa 6-9 r Hcf Barn/Unga DUE 20-04-09
53. Trulsegrden Barn/Unga Brja lsa 6-9 r Hcf Barn/Unga CHECK SHELF
54. Tuve Barn Lttlst Hcf Barn/Unga DUE 20-04-15