# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. 300 m2 Barn/Unga Ljudbcker 9-12 r Hcg Ljudbok Barn/Unga DUE 18-10-05
2. Backa Barn/Unga Ljudbcker 9-12 r Hcg Ljudbok Barn/Unga CHECK SHELF
3. Guldheden Barn/Unga Ljudbcker 9-12 r Hcg Ljudbok Barn/Unga CHECK SHELF
4. Hrlanda Barn/Unga Ljudbcker 9-12 r Hcg Ljudbok Barn/Unga CHECK SHELF
5. Linnstaden Barn/Unga Ljudbcker 9-12 r Hcg Ljudbok Barn/Unga MISSING
6. lvstranden Barn/Unga Ljudbcker 9-12 r Hcg Ljudbok Barn/Unga CHECK SHELF
7. Stadsbiblioteket Entrplan Barn Ljudbcker 9-12 r Hcg Ljudbok Barn/Unga CHECK SHELF
8. Trulsegrden Barn/Unga Ljudbcker 9-12 r Hcg Ljudbok Barn/Unga CHECK SHELF
9. Trulsegrden Barn/Unga Ljudbcker 9-12 r Hcg Ljudbok Barn/Unga CHECK SHELF
10. Tuve Barn/Unga Ljudbcker 9-12 r Hcg Ljudbok Barn/Unga CHECK SHELF