# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Backa Barn/Unga Ljudbcker 9-12 r Hcg Ljudbok Barn/Unga CHECK SHELF
2. Guldheden Barn/Unga Ljudbcker 9-12 r Hcg Ljudbok Barn/Unga CHECK SHELF
3. Hrlanda Barn/Unga Ljudbcker 9-12 r Hcg Ljudbok Barn/Unga CHECK SHELF
4. Linnstaden Barn/Unga Ljudbcker 9-12 r Hcg Ljudbok Barn/Unga MISSING
5. lvstranden Barn/Unga Ljudbcker 9-12 r Hcg Ljudbok Barn/Unga CHECK SHELF
6. Stadsbiblioteket Entrplan Barn Ljudbcker 9-12 r Hcg Ljudbok Barn/Unga CHECK SHELF
7. Stadsbiblioteket Entrplan Barn Ljudbcker 9-12 r Hcg Ljudbok Barn/Unga CHECK SHELF
8. Trulsegrden Barn/Unga Ljudbcker 10-12 r Hcg Ljudbok Barn/Unga CHECK SHELF
9. Trulsegrden Barn/Unga Ljudbcker 10-12 r Hcg Ljudbok Barn/Unga CHECK SHELF