# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Utlånad Åter: 2024-06-27
2. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
3. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
4. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
5. Biomedicinska biblioteket Kursbok Utlånas ej Tillgänglig
6. Biomedicinska biblioteket Kursbok Utlånas ej Tillgänglig
7. Samhällsvetenskapliga biblioteket 600 17.177 Hemlån Tillgänglig
8. Humanistiska biblioteket 600 16/9 Hemlån Tillgänglig
9. Hälsovetarbackens bibliotek Kursbok Utlånas ej Tillgänglig