# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Biomedicinska biblioteket Research 18.5 Hemlån Utlånad Åter: 2018-11-05
2. Samhällsvetenskapliga biblioteket 600 17.177 Hemlån Utlånad Åter: 2018-10-30
3. Humanistiska biblioteket 600 16/9 Hemlån Ej på plats
4. Studietorget Hälsovetarbacken Research For Utlånas ej Tillgänglig