# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Biomedicinska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
2. Biomedicinska biblioteket Kursbok Utlånas ej Tillgänglig
3. Humanistiska biblioteket Kursbok Utlånas ej Tillgänglig
4. Humanistiska biblioteket Kursbok Ej fjärrlån Tillgänglig
5. Hälsovetarbackens bibliotek Kursbok Utlånas ej Tillgänglig