# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Dubbletter Mag 1551 Bok Tillgänglig
2. Öppen hylla Bygg-forskn. T 1984:1 Bok Tillgänglig
3. Dubbletter Mag 1551 Bok Tillgänglig