# Placcering Hylla Lånepolitk Status Datum
1. Öppen hylla Stockholm byggnader / Slottet : Stockholms Bok Tillgänglig
2. Dubbletter Mag 1630 Bok Referens